Alg. voorwaarden - 't Bierkwartier

't Bierkwartier
Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Alg. voorwaarden

Reserveren/Contact
Door te reserveren bij 't Bierkwartier en/of door een offerte opgesteld door 't Bierkwartier te ondertekenen gaat u akkoord met het volgende:

Artikel 1: Betaling
Een online reservatie is pas effectief na het betalen van het volledige overeenkomstige bedrag op rekening van 't Bierkwartier.  U krijgt vervolgens een bevestiging van uw reservatie per email.  Voor sommige activiteiten wordt een offerte opgesteld, dewelke u dient te ondertekenen voor akkoord.  Tevens wordt u gevraagd een voorschot te betalen voor de vervaldatum van de geleverde offerte.  Pas na de ondertekening van de offerte en deze betaling is de overeenkomst geldig, hiervan krijgt u eveneens bevestiging per email.

Artikel 2: Voorschot en Terugbetalingen
Bij offertes wordt de betaling van een voorschot voorgesteld, hetgeen wordt aangewend om de nodige aankopen van bieren, werkuren, transport,... te bekostigen.  Er wordt gevraagd het voorschot te betalen voor de vervaldatum van de geleverde offerte.  Het voorschot wordt voor 90% terugbetaald als u annuleert voor de vervaldatum van uw offerte.  Bij annuleringen na de vervaldatum van de offerte wordt geen terugbetaling uitgevoerd.

Artikel 3: Facturen
Alle facturen zijn contant betaalbaar.  Protest tegen facturen dient per aangetekend schrijven te gebeuren, binnen 8 dagen na de factuurdatum.  Bij niet-betaling van de factuur is vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag.  Bij gebeurlijke geschillen is alleen de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde bevoegd.

Artikel 4: Goederen
Alle aangekochte goederen blijven eigendom van 't Bierkwartier tot de datum van uw reservatie.  Leeggoed en bierkratten blijven ten allen tijde (ook na uw evenement en/of reservatie) eigendom van 't Bierkwartier.  Echter, deze goederen kunnen overgekocht worden aan 0.10 euro/fles en 4.50 euro/krat.
 
         't Bierkwartier                                                                                        all rights reserved                                                                                                  BE 0607 876 036
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu